Arvonlisävero on tasavero

Kokoomus ja keskusta ovat esittäneet arvonlisäveron korottamista omissa vaaliohjelmissaan. Veron korottaminen on kuitenkin hyvin epäoikeudenmukainen tapa verottaa. Veron suhteellinen osuus perheen käytettävissä olevista tuloista on sitä suurempi mitä pienemät tulot ovat perheen käytössä.

Esimerkissä perheen vuosiostot 23 ja 25 prosentin verokannoilla. Vuosiostojen ollessa 24 000 euroa ja kuukausiostojen ollessa 2 000 euroa. Kahden prosenttiyksikön korottaminen lisää siis veroja 40 euroa kuukaudessa ja vuositasolla tämä tekee 480 euroa. 6000 euron nettotuloilla veron suhteellinen osuus on siis pienempi kuin 4000 euron tuloilla. Kokoomus väittää, ettei se kannata tasaveroja, kuitenkin sen ohjelmissa esitetään arvonlisäverojen korottamista.

Perheen nettotulot/kk 4000 € 4500 € 5000 € 5500 € 6000 €
Veron suhteellinen osuus nettotuloista
Alv 23 % 11,50 % 10,22 % 9,20 % 8,36 % 7,67 %
Alv 25 % 12,50 % 11,11 % 10,00 % 9,09 % 8,36 %
Veron korotus % yksiköissä 1,00 % 0,89 % 0,80 % 0,73 % 0,67 %