Kunnan rahoituspohjaa tulisi vahvistaa myös Paimiossa!

Paimiossa porvarillinen valtuuston enemistö torjui verotulojen oikeudenmukaisen keräämisen. Veroja laskettiin vaikka kunnan rahoituspohja on hyvin heikolla pohjalla.

Paimion kaupunginvaltuusto poisti vuodelta 2011 kiinteistöveron korotuksen rakentamattomilta tonteilta.  Näitä tontteja omistavat Paimiossa mm. rakennusurakoitsijat. Veron vuosituotoksi arvioitiin noin 50000-60000 euroa. Vero oli tänä vuonna 3 ja ensi vuonna 0,80 prosenttia. Tämä menetetty verotuotto joudutaan karsimaan menoista, ja pahimmillaan tämä kohdistuu henkilöstömenoihin. Veron poistamista kannattivat kokoomuksen ja keskustan valtuustoryhmät.

Paimiossa on jouduttu voimakkaasti sopeuttamaan toimintaa. Toimenpiteet ovat olleet ikäviä, sisältäen muun muassa kaupungin työntekijöiden lomautuksia. Palveluiden kysyntä ei ole hävinnyt minnekkään, johtuen osaltaan Paimion kaupungin väkiluvun nopealla kasvulla. Niukkenevilla henkilöstövoimavaroilla ei tilannetta pystytä hallitusti hoitamaan. Lomautukset jatkuvat nykyisillä päätöksillä valitettavasti myös vuonna 2011. On muistettava, että kunnat joutuvat kilpailemaan tulevaisuudessa yhä enemmän työvoimasta. Lomauttamiset eivät paranna työnantajan mahdollisuuksia saada työvoimaa.

Kevään 2011 eduskuntavaaleissa ratkaistaan nykyhallituksen politiikan luottamus. Kuntien rahoituspohjasta vastuuta kantavien poliitikkojen yksiselitteinen vastaus nykypolitiikan jatkumiselle on EI.