Vihreä verouudistus

Hallituksen mainostama vihreä verouudistus nosti kuluttajan sähkölaskua vuoden alussa tuntuvasti. 20000 kilowattituntia vuodessa kuluttavalle veron osuus on 203,48 euroa. Kuukaudessa tämä tekee siis 16,95 euroa lisää sähköveroa.

Alla esimerkki hallituksen ajamasta tasaverosta eri tuloluokissa. Esimerkki osoittaa kiistattomasti, että sähkövero on kiistattomasti tasavero. Sähkövero on kaikille kuluttajille samansuuruinen eli 0,020947 euroa/kwh. Esimerkki osoittaa, että veron suhteellinen osuus on sitä suurempi mitä pienemmät nettotulot ovat.

Nettotulot/kk 1000 € 1500 € 2500 € 3500 € 4500 €
Sähkövero/kk 16,95 € 16,95 € 16,95 € 16,95 € 16,95 €
Veron osuus nettopalkasta 1,70 % 1,13 % 0,68 % 0,48 % 0,35 %

Vastaava laskelma voitaisiin tehdä arvonlisäverosta ja tulos olisi aivan sama. 100 euron ostoista veron osuus on yhtä suuri kaikille mutta veron suhteellinen osuus on sitä suurempi mitä vähemmän tuloja on käytettävissä ostoihin.

Kokoomuksen verolinjauksissa esitetään lisää energiaveroja sekä arvonlisäverojen korotuksia. Samalla esitetään palkkaverotuksen lieventämistä. Nämä linjaukset suosivat kiistattomasti suurempituloisia. Kokoomus väittää, ettei se kannata tasaveroja mutta teot osoittavat nämä puheet toisiksi.

Arvonlisävero on tasavero

Kokoomus ja keskusta ovat esittäneet arvonlisäveron korottamista omissa vaaliohjelmissaan. Veron korottaminen on kuitenkin hyvin epäoikeudenmukainen tapa verottaa. Veron suhteellinen osuus perheen käytettävissä olevista tuloista on sitä suurempi mitä pienemät tulot ovat perheen käytössä.

Esimerkissä perheen vuosiostot 23 ja 25 prosentin verokannoilla. Vuosiostojen ollessa 24 000 euroa ja kuukausiostojen ollessa 2 000 euroa. Kahden prosenttiyksikön korottaminen lisää siis veroja 40 euroa kuukaudessa ja vuositasolla tämä tekee 480 euroa. 6000 euron nettotuloilla veron suhteellinen osuus on siis pienempi kuin 4000 euron tuloilla. Kokoomus väittää, ettei se kannata tasaveroja, kuitenkin sen ohjelmissa esitetään arvonlisäverojen korottamista.

Perheen nettotulot/kk 4000 € 4500 € 5000 € 5500 € 6000 €
Veron suhteellinen osuus nettotuloista
Alv 23 % 11,50 % 10,22 % 9,20 % 8,36 % 7,67 %
Alv 25 % 12,50 % 11,11 % 10,00 % 9,09 % 8,36 %
Veron korotus % yksiköissä 1,00 % 0,89 % 0,80 % 0,73 % 0,67 %