Päivähoidossa rakennetaan ensimmäiset askelmerkit sivistyksen polulle

Paimion päivähoito kaipaa pikaisesti uusia tiloja. Nyt toimintaa harjoitetaan osaksi väistötiloissa sekä tilapäiseen käyttöön tarkoitetuissa tiloissa. Viranomaiset ovat myöntäneet luvat päivähoidon järjestämiseen määräaikaisina osaan näistä tiloista. Nykyiset päivähoidon tilat eivät myöskään tule riittämään päivähoidon tarpeisiin Paimiossa, joten tilaratkaisuista tulee joka tapauksessa tehdä päätökset.

Paimion päivähoidon asiantuntijat ovat ehdottaneet, että päiväkoti rakennetaan Paimion keskustan alueelle. Tällä ratkaisulla helpotetaan mm. keskustassa asuvia perheitä, jotka suorittavat työmatkansa julkisilla liikennevälineillä.  Väistötiloista voidaan myös tämän uuden rakennuksen valmistuttua luopua. Uuteen päiväkotiin on tarkoitus keskittää myös erityisvarhaiskasvatusta tarvitsevat lapset.

Paimion SDP puoltaa päiväkodin rakentamisen aloittamista ja pitää tärkeänä, että uudet varhaiskasvatuksen toimitilat voidaan ottaa käyttöön viimeistään syksyllä 2018. Päätökset päiväkodin rakentamisesta tulee tehdä viimeistään keväällä 2017.

Hyvällä päivähoidolla tuetaan myös perheiden työllisyysasteen nostamista. Työllistymisen esteenä on usein päivähoitopaikan puute. Onkin tärkeää, että Paimion kaupunki tarjoaa kokopäiväisen hoitopaikan kaikille sitä tarvitseville. Päivähoidossa lapset ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisten hoidossa ja saavat askelmerkit sivistyksen polulle.