Paimion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2015

Paimion kaupunginvaltuuston kokous 8.6.2016 hyväksyi kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2015 apeissa tunnelmissa. Tilinpäätöksen tulos, alijäämän suuruus huomioiden, oli järkyttävän heikko. Runsaat 3,5 miljoonaa euroa. Näin heikkoa tulosta ei meistä varmaan kukaan osannut ennustaa kun vuosi sitten käsittelimme vuoden 2014 tilinpäätöstä, joka ei sekään ollut tyydyttävä.

Kaupungin talouden saattamiseksi ylijäämäiseksi on tehty useita päätöksiä meneillään olevan valtuustokauden aikana. Toimet eivät toistaiseksi ole nostaneet taloutta ylijäämäiseksi. Huhtikuun 2016 ennusteen mukaan tulemme tekemään myös vuonna 2016 alijäämäisen tuloksen. Ennuste näyttää alijäämää vuodelle 2016 440 000 euroa. Alijäämäisen tuloksen välttämiseksi kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.6.2016 korjaavista toimenpiteistä, aika näyttää miten ne tehoavat.

Työmarkkinajärjestöjen asettamassa aikataulussa kunta alalla saavutettiin kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset. Kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksua alennetaan vuodesta 2017 alkaen. Alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille aiheutuvilla säästöillä, siten kuntatalous ei välittömästi vahvistu nyt sovituilla toimenpiteillä ja sopimusmuutoksilla. Näillä toimenpiteillä ei siis saada toivottua tulosparannusta Paimion talouteen, valitettavasti.

Kaupungin talouden ennustettavuus on vuosi vuodelta vaikeutunut. Paimion SDP:n arvion mukaan se, että avoimia toimia ei täytetä ja työ ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta  tulee entisestään heikentämään tätä ennustettavuutta.  Henkilöstömenojen ennustettavuus on hallinnassa mutta näin ei ole palvelujen ostojen osalta. Talouden tunnusluvut Paimiossa osoittavat selkeästi, ettei talousarvio ole toteutunut palvelujen ostojen osalta.