Valtuustoaloite koulunkäyntiavustajien nimikemuutos koulunkäynninohjaajaksi

Asia:

Esitämme, että Paimion kaupungissa koulunkäyntiavustajien tehtävänimike muutetaan koulunkäynninohjaajaksi. Koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamisesta koulukäynninohjaajaksi tulee tehdä päätös ja uusi nimike tulisi ottaa käyttöön viimeistään elokuussa 2016.

Perustelut:

Nykyinen nimike ei vastaa enää tehtävän sisältöä, vaan työ on suurimmalta osin muuta kuin avustamista. Se on opettajan työparina työskentelyä, jolloin koulunkäyntiavustajan tehtävänä ohjata oppilaita – monesti ilman opettajan välitöntä läsnäoloa tai itsenäisesti opettajan antamien tehtävien pohjalta. Joskus koulunkäyntiavustaja toimii myös opettajan sijaisena.

Koulunkäyntiavustajan koulutusta ei enää ole, vaan tutkinnon nimi on nykyään koulunkäynnin ja aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto. Esitetty ammattinimike siis vastaisi nykyistä tutkintonimikettä.

Koulunkäyntiavustajat toimivat usein koulupäivien jatkeeksi myös iltapäiväkerhoissa ja siellä nimike on ohjaaja. On merkillistä, että koulussa oltaisiin avustajia, mutta kerhossa muututaankin ohjaajiksi.

Nimikemuutos ei aiheuta kaupungille kustannuksia, sillä koulunkäyntiohjaajan nimike sijoittuu samaan palkkahinnoittelukohtaan kuin nyt käytössä oleva koulunkäyntiavustajan nimike.

Koulunkäyntiavustajat kokevat, että nimikemuutos osoittaisi kaupungin arvostusta heidän työtään kohtaan. Muutoksella tunnustettaisiin heidät alansa ammattilaisiksi, ei pelkiksi avustajiksi.

Kansainvälisessä ammattiluokitusjärjestelmässä ei tunnisteta nimikettä koulunkäyntiavustaja vaan koulunkäynninohjaaja.

Yleisenä linjana on ollut jo vuosien ajan poistaa käytöstä apulais-ja avustajanimikkeet. Mm. 2.9.2015 kaupunginhallitus päätti muuttaa apulaisrakennustarkastajan tehtävänimikkeen tarkastusinsinööriksi.

Varsinais-Suomen 27 kunnasta 18:ssa on käytössä joko koulunkäynninohjaajan tai koulunkäyntiohjaajan nimike ja muutamassa kunnassa asia on vireillä. Manner-Suomen 304 kunnasta ainakin 180, siis lähes kaksi kolmasosaa, on jo nimikkeen vaihtanut.

Koska kaupunki ei nyt pysty kannustamaan ja motivoimaan henkilöstöään taloudellisesti, olisi järkevää käyttää kaikki muut keinot hyödyksi. Arviomme mukaan nimikemuutos on yksi näistä keinoista.

Paimiossa 17.9.2015

SDP:n valtuustoryhmä