Parempaan työelämään!

Sdp:n asettamat tavoitteet paremman työelämän puolesta tulisi kirjata myös seuraavaan hallitusohjelmaan. Epäilen kuitenkin tavoitteiden toteutumista ilman Sdp:n ääntä tulevissa hallitusneuvotteluissa. Omassa työssäni Paimion työ- ja elinkeinotoimistossa törmään päivittäin alla lueteltuihin ongelmiin työelämässä.

Tavoite 1. Vuokratyöntekijöille takuupalkka ja työsuhdeturva:

Nyt tilanne on se, että vuokratyöntekijällä työ voi loppua välittömästi ilman irtisanomisaikaa, joten tällaisen työn varassa työskentely on tosi epävarmalla pohjalla. Vuokratyö periaatteella tehtävä työ kuitenkin lisääntyy työmarkkinoilla.

Tavoite 2. Koulutustilit tukemaan työntekijöiden kouluttautumista:

Osaaminen työelämässä on työn jatkuvuuden kannalta välttämätöntä. Jatkuva kouluttautuminen ilman taloudellisia mahdollisuuksia asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan. Yhteiskunnan tulee tarjota kaikille kouluttautumismahdollisuudet taloudellisesta asemasta riippumatta.

Tavoite 3. Lomapankki turvaamaan pätkä- ja silpputyöläisille oikeuden kesälomaan:

Nykytilanne ei anna pätkätyöntekijöille oikeutta kesäloman viettoon. Pätkätyöntekijän tulee jatkuvasti hakea lisätyötä eikä lomailuun ole mahdollisuutta. Jos lomailet, niin lomanvietto tapahtuu omalla kustannuksella.

Tavoite 4. Työsuojelulle lisää resursseja ja toimivaltaa, jotta epäreilu kilpailu ja ulkomaisen työvoiman oikeuksien polkeminen vähenee:

Tilanne on ajautunut kestämättömäksi Suomessa. Ulkomaista halpatyövoimaa työskentelee erityisesti pääkaupunkiseudulla ilman mitään työsuhdeturvaa. Työntekijät eivät pääsääntöisesti kuulu ammattiliittoihin eivätkä työsuojeluviranomaiset kykene valvomaan tätä villinlännen touhua oikeistohallituksen vähentämillä resursseilla.

Oikeistohallitus ja keskusjärjestöt lakaisivat työelämän ongelmat tuleviin hallitusneuvotteluihin.  Katainen kehui paperia vuolaasti, mutta Ylen aamulähetyksessä lauantaina 23.10.2010 toimihenkilöunionin puheenjohtaja Antti Rinne lyttäsi paperin kehnoksi munkkilatinaksi. Rinne kantoi huolta myös siitä, että eläkkeelle siirtymisiän nosto on edelleen oikeistovoimien tavoitteena. Valitettavasti oikeistovoimat näkevät asian niin, että tavoitteeseen päästään pelkästään sillä, että eläkkeelle pääsyikää nostetaan. Sdp on sanonut selkeästi, ettei nykyistä vanhuuseläkeikää tarvitse nostaa. Todellinen eläkkeelle siirtymisikää nousee jo edellä mainituilla Sdp:n asettamilla tavoitteilla hyvän työelämän puolesta. Nyt keskimäärin eläkkeelle siirrytään jo ennen 60 ikävuoden täyttymistä.