Nuorisotakuu Paimiossa

Valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustaminen

Paimion sosialidemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Paimioon perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on edistää nuorisotakuun toteuttamista Paimiossa.

Nuorisotakuu on kuuden puolueen hallituksen yhteinen kärkihanke ja otettiin käyttöön 1.1.2013. Nuorisotakuun toteuttamisessa pyritään siihen, että nuoret itse ovat aktiivisia toimijoita ja oman tulevaisuutensa tekijöitä. Tätä tuetaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyöllä.

Tavoitteena on, että kaikille nuorille luodaan realistiset mahdollisuudet suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, että nuoret eivät ajaudu pitkään jaksoon ilman minkäänlaista aktiivista toimintaa.

Nuorisotakuu koostuu neljästä elementistä:

  1. Koulutustakuu
  2. Työllisyystakuu
  3. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
  4. Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Työryhmään tulisi kutsua kaikki asiaan vaikuttavat tahot kuten nuoret itse (esim. nuorisoneuvoston edustaja), paikallisen elinkeinoelämän ja yrittäjien edustajat, paikallisten työmarkkinajärjestöjen ja koulutoimen edustajat sekä työvoimaviranomaiset.

Esitämme että kaupunginhallitus kutsuu edustajat työryhmään ja nimeää työryhmälle puheenjohtajan ja sihteerin. Työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri nimettäisiin kaupungin viranhaltijoista. Työryhmän tulisi raportoida säännöllisesti kaupunginhallitusta nuorisotakuun toteuttamisesta.

Paimion Sdp:n valtuustoryhmä

Tapani Lahti